Галерея символів

Еміль Краепелін (1865-1926)


Еміль Крепелін

“Концепція деменції має цілковито крепелінівський характер. Навіть групування і визначення окремих симптомів є майже цілковито вислідом праці Еміля Крепеліна”.

Так писав Юджин Бльойлер у передмові до своєї книги “Dementia praecox або група шизофренії” (1911), де він вперше запропонував термін “шизофренія”.

На підставі перебігу та передчасної дефектної еволюції Крепелін об’єднав разом цілком відмінні клінічні картини: гебефренію, просту форму та делірійні розлади із кататонією. Дефекти мислення були концептуалізовані в термінах асоціативної психології..

Внесок Крепеліна у вивчення біполярних розладів також дуже важливий: у восьмому виданні свого Трактату він описав манакально-депресивний психоз, об’єднавши в цю нозологію усі форми депресії та манії. Маніакально-депресивний психоз відзначався ендогенністю характеру, періодичністю перебігу та сприятливим прогнозом.

HOME PAGE Go at the top of the pageA cura di Geko Sistemi