Галерея символів


До нових форм психотерапії належить логотерапія австрійського психіатра Віктора Франкля. Його методика постала в 30-і роки, однак особливого поширення набула саме в останні десятиріччя. Новизна підходу Франкля полягає в підкресленні необхідності урахування “цілісності” людської особи і з’ясування природи такої її “глобальності”. Це повинно доповнювати традиційні фройдівські та адлерівські формулювання інтерпретації психічного життя людини. Франкль наголошував, що за будь-яких обставин людина зберігає фундаментальну свободу обирати свій власний тип поведінки щодо неуникненної долі. Такий вибір не змінює нашу долю, однак, без сумніву, змінює особу.

E. Fizzotti
Ordinario di Psicologia, Pontificia Universitа Salesiana, Roma.

SULLE TRACCE DEL SIGNIFICATO. FRANKL E LA LOGOTERAPIA.HOME PAGE Go at the top of the pageA cura di Geko Sistemi